Sme tu pre Vás
24 hodín

Sme tu pre Vás 24 hodín denne, ochrana vašich záujmov je naším prioritným poslaním.

Vítame Vás na Golden eyes 3D agency s.r.o.

Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním celého komplexu služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti Golden eyes 3D agency s.r.o. so sídlom Ludvika Svobodu 1741/22, 97901 Rimavská Sobota.

Spoločnosť vznikla na začiatku roku 2006. Jej vznik bol podmienený viacerými faktormi, hlavne poznatkami o vývoji bezpečnostnej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, ako aj schválením zákona č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpočnosti s účinnosťou od 1.1.2006


Pre našich zákazníkov sme tu 24 hodín denne, ochrana ich záujmov je naším prioritným poslaním. Základné zásady našej práce tvoria : spokojnosť zákazníka, profesionalita, zákonnosť, operatívnosť, individuálny prístup ku každému zákazníkovi, permanentné monitorovanie výkonu služieb, neustále vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie na každom zverenom objekte.

Predvídavosť pri plánoívaní, dôslednosť a zodpovednosť pri vykonávaní zverenej úlohy, kultivovanosť a asertivita v styku so zákazníkmi, pružnosť pri reakciách na zmenu situácie sú atribúty neoddeliteľne späté s filozofiou našej spoločnosti. Maximálna bezpečnosť, vysoká kvalita odvedenej práce a snaha o neustále sebazdokonaľovanie, to sú horizonty, ktorých dosahovanie je cieľom našej spoločnosti.


Odporučte nás

Strážna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej strážnej službe

Detektívna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej detektívnej službe