Sme tu pre Vás
24 hodín

Sme tu pre Vás 24 hodín denne, ochrana vašich záujmov je naším prioritným poslaním.

Strážna služba

je prevázdkovaná na základe udelenia licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 001014 Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici.


Strážna služba v sebe zahŕňa tieto činnosti:

- prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplachového systému /PCO/, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
- ochrana osôb
- ochrana finančnej hotovosti, majetku a osoby pri preprave
- ochrana prepravy finančnej hotovosti, majetku a osoby
- zabezpečovanie poriadku na verejných miestach zhromažďovania osôb
- vypracovanie plánu ochrany.

Strážna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej strážnej službe

Detektívna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej detektívnej službe