Sme tu pre Vás
24 hodín

Sme tu pre Vás 24 hodín denne, ochrana vašich záujmov je naším prioritným poslaním.

Odborná príprava a poradenstvo

je prevádzkovaná na základe udelenia licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva POP 000251 Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici. V súvislosti s prevádzkovaním odbornej prípravy
a poradenstva bola našej sploločnosti udelená akreditácia na výkon odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu "S", "P".

Pre uchádzačov, ktorí doposiaľ nie sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti alebo u ktorých uplynula doba platnosti preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné absolvovať odbornú prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti typu "S" v rozsahu 78 vyučovacích hodín. Získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu "S" oprávňuje takúto osobu pre výkon zamestnania u prevádzkovateľov Súkromných bezpečnostných služieb, ako osoba poverená fyzickou ochranou alebo ako osoba poverená pátraním.

Pre ucházdačov, ktorí majú záujem o prevádzkovanie Súkromnej bezpečnostnej služby, príp. výkon odbornej prípravy a poradenstva je potrebné absolvovanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu "P"
v rozsahu 100 vyučovacích hodín.


Odborná príprava je vykonávaná v školiacom zariadení v meste Rimavská Sobota. Pre uchádzačov s bydliskom mimo mesta Rimavská Sobota zabezpečujeme ubytovanie a stravovanie priamo v školiacom zariadení za bezkonkurečné ceny.


Strážna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej strážnej službe

Detektívna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej detektívnej službe