Sme tu pre Vás
24 hodín

Sme tu pre Vás 24 hodín denne, ochrana vašich záujmov je naším prioritným poslaním.

Referencie

V súvislosti s našim predošlým pôsobením v policajnom zbore SR máme na dostatočnej úrovni vybudované skúsenosti a poznatky v oblasti taktiky poskytovania bezpečnostných služieb. Práve táto okolnosť v sebe zahŕňa vysoký predpoklad efektivity nami ponúkaných služieb a je jedným z predpokladov výkonu bezpečnostnej služby na vysokej prefesionálnej úrovni.

Tieto referencie sú doložené našou viac ako 20 ročnou praxou v Policajnom zbore SR, kde sme pôsobili vo funkciách ako na úseku prevencie, tak na úsekoch represívnych zložiek, kde sme získali prehľad o miestach výskytov protiprávneho konania, o spôsoboch jeho konania a následkoch, o technických a taktických prostiedkoch na zabránenie takéhoto konania, spôsoboch a možnostiach jeho predchádzania.

Všetky naše činnosti Vám ponúkame ako určité nadštandartné bezpečnostné služby, pretože naša spoločnosť má jediný predmet činnosti, a tým je práve súkromná bezpečnosť v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Jedná sa o strážnu službu, ktorá v sebe zahŕňa fyzickú ochranu a tiež ochranu elektronickými zabezpečovacími zariadeniami, ochranu prepravy majetku a osôb, zabezpečovanie poriadku na miestach zhromažďovania osôb a vypracovanie plánu ochrany.

Strážna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej strážnej službe

Detektívna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej detektívnej službe