Sme tu pre Vás
24 hodín

Sme tu pre Vás 24 hodín denne, ochrana vašich záujmov je naším prioritným poslaním.

Cenníky


Cenník 1 Cenník 2 Cenník 3

Ceny uvedené v cenníkoch sú orientačné, je možné ich meniť na základe dohody s klientom.

Pri použití služobného motorového vozidla sa účtuje k cene služby sadzba 0,45 EUR/km.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Strážna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej strážnej službe

Detektívna služba
Čo naša služba ponúka

Zistite viacej o našej detektívnej službe